BUGRUNNERS

 

Les velles glories de l'equip de futbol sala es dediquen en l'actualitat a cultivar el seu cos amb l'esport de moda, el "running", terme anglosaxó per designar la carrera a peu, definida com una forma de desplaçament terrestre que permet a un humà o a un animal moure's ràpidament a peu.

 

En termes esportius es defineix com la forma de caminar durant la que en algun moment tots els peus estan separats del sòl en un moment donat. Això contrasta amb caminar, on un peu està sempre en contacte amb el sòl, les cames es mantenen principalment rectes i el centre de gravetat salta periòdicament cap endavant com si fos un pèndol

 invertit. El terme córrer pot definir tota una varietat de velocitats des del fúting fins a l'esprint. Les competicions sortiren a partir de diferents festivals religiosos en àrees diverses. El primer registre d'una curses fou en Irlanda en els Jocs Tailteans, mentre que es primers Jocs Olímpics foren el 776 aC.

 

L'objectiu d'aquests esportistes, a part de disminuir la pressió sanguinea, incrementar el numero de capilars i mantenir l'elasticitat de les arteries per tal d'evitar patir un atac de cor al futur, es participar en les curses populars que s'organitzen periodicament.

 

 

 

CALENDARI DE CURSES POPULARS

 

 

Pero l'objectiu principal d'aquests no tan joves esportistes es arribar en plena forma a la gran cita de l'any, la Cursa de la Festa Major del barri.

 

CURSA DE MONTBAU